Χτυπήστε τον ανταγωνισμό
με ένα ισχυρό Brand Name


Το λογότυπο ή αλλιώς το εμπορικό σήμα αντιπροσωπεύει το προφίλ κάθε επιχείρησης, τη δράση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Αποτελεί την πρώτη εικόνα που θα δει ο πιθανός πελάτης και θα αποτυπωθεί στη μνήμη του ως η ταυτότητα της δικής σας επιχείρησής. Ένα καλοσχεδιασμένο λογότυπο, με σημείο αναφοράς τη μοναδικότητα δείχνει επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καθώς προβάλει με τον καλύτερο τρόπο τη δράση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

Η Enter στοχεύει στη σχεδίαση ενός ισχυρού σήματος, ενός brand name που θα σας προβάλει δυνατά σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, χαράσσοντας μια αξιοσημείωτη, αναγνωρίσιμη και αισθητικά όμορφη εικόνα στο μυαλό του πιθανού πελάτη.

Τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρή κάθε λογότυπο

Έν δυνατό Brand Name μπορεί να σας προσφέρει περισσότερα από όσα φαντάζεστε

 • Να ξεχωρίζει από τα υπόλειπα και να είναι απλό

  Ένα λογότυπο θα πρέπει να σχεδιάζεται με γνώμονα τη μοναδικότητα. Μια έξυπνη,πρωτότυπη και απλή ιδέα, είναι αυτή που θα περάσει τον ανταγωνισμό, θα ξεχωρίσει και θα αναδειχθεί πρώτη. Στην εποχή μας κοινότυπα και φορτωμένα λογότυπα δεν βοηθάνε στην εξέλιξη μιας επιχείρησης.

 • Να είναι καλοσχεδιασμένο και κατανοητό

  Δυνατό Brand Name επιβάλλει σωστό και λιτό σχεδιασμό, χωρίς υπερβολές σε σχέδια και γράμματα. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει επάξια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

 • Να αναδεικνύει σωστά τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας

  Στόχος κάθε σήματος είναι η σωστή οπτική επικοινωνία με τον πιθανό πελάτη. Ένα λογότυπο θα πρέπει να ξετυλίγει το προφίλ και τη δράση της επιχείρησής σας με τρόπο τέτοιο ώστε να προσελκύει τον καταναλωτή να μάθει περισσότερα για εσάς.

 • Να κατέχει ξεχωριστή υπόσταση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

  Ισχυρό Brand Name συνεπάγεται ξεχωριστή και δυνατή υπόσταση σε έντυπα μέσα (επαγγελματικές κάρτες, διαφημιστικά έντυπα, γιγαντοεκτυπώσεις) και ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδες, blogs, banner, social media).