Διαφημιστικά Φυλλάδια | Πολυσέλιδα


Η Enter αναλαμβάνει το σχεδιασμό μακέτας και την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και προσαρμόζει τις προδιαγραφές τους ανάλογα με τις ανάγκες σας ( διαστάσεις Α4, Α5, Α3, δίπτυχα ή τρίπτυχα, πολυσέλιδα, μονής ή διπλής όψης, με πλαστικοποίηση ή χωρίς, σε συγκεκριμένα γραμμάρια, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη εκτύπωση κ.α.). Ένα διαφημιστικό φυλλάδιο πρέπει να είναι σωστά δομημένο και να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να παρουσιάζει πλήρως το προφίλ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχετε.

Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό ...
Σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή τοποθέτηση του στοιχείου που θα δώσει ένα τόνο μοναδικότητας ή ευκαιρίας ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του πιθανού πελάτη στον οποίο θα δοθεί το φυλλάδιο.